Partners

Partners

De Bestuursacademie Nederland bouwt samen met u en een groot aantal partners aan het openbaar bestuur. Onze partners zijn:

• Divosa
• FUTUR
• Kring van Kabinetsmedewerkers
• Libereaux
• LVLB
• NVVB
• Profile Dynamics®
• Vereniging van Griffiers
• VGS
• VNG
• Wateropleidingen
• Wethoudersvereniging

Vetron en NRTO

De Bestuursacademie Nederland is aangesloten bij brancheverenigingen Vetron en NRTO. Vetron levert een actieve bijdrage aan kennis-, kwaliteits-, en marktontwikkeling binnen de sector  om de kwaliteit en resultaatgevendheid van onderwijsinstellingen te vergroten. De NRTO heeft en belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. Bekijk ook de gedragcodes en algemene voorwaarden van de NRTO.
 

ISO 9001

Bestuursacademie Nederland is gecertificeerd conform ISO 9001. Dat wil zeggen dat alle processen aan kwaliteitstandaarden voldoen en uitstekend onder controle zijn. Als student kunt u ervan uitgaan dat Bestuursacademie Nederland een betrouwbare opleider is, die waarmaakt wat hij belooft. Ieder jaar wordt een audit gedaan door een externe auditor en iedere 3 jaar vindt een nieuwe certificering plaats.

ISO 27001

Bestuursacademie Nederland is gecertificeerd conform ISO 27001. ISO 27001 beschrijft hoe een organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan. Ons doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie zeker te stellen en te beschermen tegen bijvoorbeeld hackers. Voor u betekent dit dat we voldoen aan informatieveiligheid en aan de wettelijke eisen rondom privacy (AVG). Hierdoor bent u er als student van verzekerd dat we vertrouwelijk en op betrouwbare manier met al uw gegevens omgaan.