Partners

Partners

De Bestuursacademie Nederland bouwt samen met u en een groot aantal partners aan het openbaar bestuur. Onze partners zijn:

• Divosa
• FUTUR
• Kring van Kabinetsmedewerkers
• Libereaux
• LVLB
• NVVB
• Profile Dynamics®
• Vereniging van Griffiers
• VGS
• VNG
• Wateropleidingen
• Wethoudersvereniging

Vetron en NRTO

De Bestuursacademie Nederland is aangesloten bij brancheverenigingen Vetron en NRTO. Vetron levert een actieve bijdrage aan kennis-, kwaliteits-, en marktontwikkeling binnen de sector  om de kwaliteit en resultaatgevendheid van onderwijsinstellingen te vergroten. De NRTO heeft en belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. Bekijk ook de gedragcodes en algemene voorwaarden van de NRTO.