Commissiegriffier

Combineer je kennis en vaardigheden als commissiegriffier

1e startmoment

22-09-2021

Niveau

Training

Duur

5 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

Het krachtenveld rondom de griffie

(2 dagen)

 • Invloed en omgeving binnen en buiten de griffie
 • Samenwerking en advisering raadscommissie en andere politieke podia
 • De driehoek
 • Vertrouwen in organisatie
 • Het krachtenveld van de griffie
 • De instrumenten van de raad
 • Stemmingen
 • Samenwerking met de raad, college en het ambtelijk apparaat
 • De positionering van de griffie: besef en keuze van soorten organisaties
 • Rollen raad: controleren, kaderstellen en volksvertegenwoordigen
 • Advisering en ondersteuning voorzitter
 • Wat betekent vertrouwen in het krachtenveld voor samenwerking en advisering

Juridische basis voor de griffie

(2 dagen)

 • Verkenning van de juridische omgeving van de griffie
 • Organisatie van de overheid, autonomie en medebewind, toezicht op gemeenten
 • Onderscheid tussen attributie, delegatie en mandaat
 • Organisatie van het gemeentebestuur in gemeenterechtelijk perspectief
 • Verdeling bestuursbevoegdheid en regelgevende bevoegdheid over raad, college en burgemeester
 • Hoe word je raadslid, burgemeester, wethouder en commissielid?
 • De gemeentelijke commissie in gemeenterechtelijk perspectief
 • Openbaar en besloten vergaderen
 • Geheimhouding versus openbaarheid van bestuur

Planning en control voor de griffie

(2 dagen)

 • Kaderstelling aan de hand van p&c-cyclus
 • Auditcommissie
 • Rekenkamer
 • Gemeenschappelijke regelingen en p&c-cyclus
 • Fractievergoedingen
 • Budgetrecht
 • Opzet begroting en rekening
 • Prestatie-indicatoren
 • Opzet begroting en rekening
 • Bezuinigingen en grondexploitatie
 • Keuze instrumenten t.b.v. p&c-cyclus
 • Programma bestuur
 • Inkoop, aanbesteding, treasury

Het politiek-bestuurlijke samenspel

(2 dagen)

 • Drijfveren (Profile Dynamics)
 • Politieke sensitiviteit
 • Sturen zonder macht
 • Krachtenveldanalyse
 • Het samenspel met raadsleden
 • Raadscommunicatie
 • Participatievormen, bestuurlijke vernieuwing en de rol van de griffie

Commissiegriffier

Combineer je kennis en vaardigheden als commissiegriffier

1e startmoment

22-09-2021

Niveau

Training

Duur

5 maanden

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs geven je graag deskundig advies op basis van jouw loopbaan en leerdoelen. Je kunt ons telefonisch bereiken, via WhatsApp of e-mail. Ma t/m Vrij 08:00 – 18:00 uur.

Ben je op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek je wensen met een van onze opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op je vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we je dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.