Treasury

Verbreding van je kennis op het gebied van treasury

1e startmoment

01-12-2021

Niveau

Training

Duur

2 dagen

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding treasury en cashmanagement

 • Wat is treasury: beleid, taken en activiteiten, borging in de organisatie
 • Wat is rente?
 • Toegang tot actuele rentetarieven
 • Cashmanagement: taken en activiteiten, optimalisatie van het cashmanagement
 • Liquiditeitenbeheer

Financiering

 • Financiering: doel, taken en activiteiten
 • Het opstellen van een rentevisie
 • Kredietrisico, liquiditeitsrisico, rating bureaus en het belang van een rating
 • Wat zijn derivaten, waarvoor dienen ze en wat zijn de risico’s?
 • Beleggen en schatkistbankieren: taken, activiteiten en mogelijkheden

Wettelijk kader en renterisicobeheer

 • De Wet financiering decentrale overheden (Fido), Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), Regeling schatkistbankieren
 • Wat is renterisico?

Diverse onderwerpen

 • Begroten en verantwoorden van de treasuryactiviteiten
 • Renteverdeling in een gemeente, administratie en interne controle
 • Garantieverlening
 • EMU-saldo
 • Europese regelgeving: Basel III en Solvency II

Treasury

Verbreding van je kennis op het gebied van treasury

1e startmoment

01-12-2021

Niveau

Training

Duur

2 dagen

Studievormen

Dag

Meer informatie

Download brochure

Erkende opleiding

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs geven je graag deskundig advies op basis van jouw loopbaan en leerdoelen. Je kunt ons telefonisch bereiken, via WhatsApp of e-mail. Ma t/m Vrij 08:00 – 18:00 uur.

Ben je op zoek naar opleidingsadvies?

Kom gezellig langs voor een kop koffie/thee en bespreek je wensen met een van onze opleidingsadviseurs. Krijg antwoord op je vragen en ga met een helder opleidingsadvies de deur uit.
Zien we je dan?

Ervaringen & beoordelingen van onze studenten

Lees hier hoe onze studenten de opleidingen van Bestuursacademie Nederland ervaren en beoordelen.