Modules

Onderstaande trainingen zijn voor de inhoudelijk behandelaars subsidieverlening. Passen onderstaande beschrijvingen bij jouw werkzaamheden? Dan zijn deze trainingen zeer interessant voor jou!

Twijfel? Overleg met je teamleider of een van deze trainingen de juiste keuze is voor jou. Of overleg met je teamleider welke trainingen voor jou relevant zijn en schrijf je in. Voor de trainingen geldt een 100% aanwezigheidsplicht.


Module Introductie voor inhoudelijk behandelaars

Duur: 3 dagdelen
Aanwezigheid: 100%
Sta je aan de start van je carrière als inhoudelijk behandelaar van subsidieverlening? Dan is deze training geschikt voor jou! Ben je nog niet bekend met subsidies, maar ga je er wel mee werken als behandelaar? Dan is deze basistraining een belangrijke voorwaarde om aan de slag te gaan. Je leert de belangrijkste begrippen en stappen van het subsidieproces aan de hand van de Metrolijn, het subsidiebeleid van de gemeente Amsterdam en de juridische basis van onze regels (Awb en ASA).


Module Juridische kaders voor inhoudelijk behandelaars

Duur: 2 dagdelen
Aanwezigheid: 100%
De subsidietitel 4.2 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan ingewikkeld en lastig zijn om te doorgronden. Dit heeft te maken met de gehanteerde systematiek, het jargon en de complexe inhoud. En: hoe verhouden de Amsterdamse subsidieregelingen zich tot deze Awb?

De Awb is kaderstellend voor de Amsterdamse Subsidieverordening (ASA) en de Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA). ASA en VLOA schrijven ons voor hoe wij in Amsterdam verlenen en vaststellen. In deze training leer je alles over de Amsterdamse Subsidieverordening (ASA), en waar nodig de Awb. Aan de hand van casuïstiek ga je aan de slag met praktijkvoorbeelden. Als je werkt met subsidies is deze training een absolute must.


Module Financiële kaders voor inhoudelijk behandelaars

Duur: 2 dagdelen
Aanwezigheid: 100%
De gemeente Amsterdam verstrekt jaarlijks veel subsidies aan burgers, aan kleine én grote maatschappelijke instellingen. Grote subsidies (boven 50.000,-) worden financieel beoordeeld door het Subsidiebureau Amsterdam. Subsidies tot 50.000,- worden financieel beoordeeld door jou, de inhoudelijk behandelaar van stadsdeel of directie (voorheen rve). Het gaat dan om begroting, jaarverslag en jaarrekening van de aanvrager. Het is dus van groot belang dat jij deze beoordeling correct en zelfstandig kunt uitvoeren. Het is daarbij belangrijk dat je een jaarrekening kan lezen, een jaarverslag begrijpt en weet wat het verschil is tussen een balans en exploitatie rekening.

In deze training leer je alles over budgettering, subsidiesoorten, beoordeling financiële structuur en financiële en economische (basis)begrippen. Aan de hand van casuïstiek ga je aan de slag met praktijkvoorbeelden.

Inschrijven