Modules

Module Introductie voor inhoudelijke behandelaars

Duur: 3 dagdelen
Ben je nog niet bekend met subsidies, maar ga je er wel mee werken als behandelaar? Dan is deze training een belangrijke voorwaarde om aan de slag te gaan. Je leert de belangrijkste begrippen en stappen van het subsidieproces, het subsidiebeleid van de gemeente Amsterdam en de juridische basis van onze regels (Awb en ASA).
 

Module Juridische kaders voor inhoudelijke behandelaars

Duur: 2 dagdelen
De subsidietitel 4.2 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan ingewikkeld en lastig zijn om te doorgronden. Dit heeft te maken met de gehanteerde systematiek, het jargon en de complexe inhoud. En: hoe verhouden de Amsterdamse subsidieregelingen zich tot deze Awb?

De Awb is kaderstellend voor de Amsterdamse Subsidieverordening (ASA) en de Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA). ASA en VLOA schrijven ons voor hoe wij in Amsterdam verlenen en vaststellen. In deze training leer je alles over de Amsterdamse Subsidieverordening (ASA), en waar nodig de Awb. Als je werkt met subsidies is deze training een absolute must.
 

Module Financiële kaders voor inhoudelijke behandelaars

Duur: 2 dagdelen
De gemeente Amsterdam verstrekt jaarlijks veel subsidies aan burgers, aan kleine én grote maatschappelijke instellingen. Grote subsidies (boven 50.000,-) worden financieel beoordeeld door het Subsidiebureau Amsterdam. Subsidies tot 50.000,- worden financieel beoordeeld door jou, de inhoudelijke behandelaar van stadsdeel of directie (voorheen rve). Het gaat dan om begroting, jaarverslag en jaarrekening van de aanvrager.

Het is dus van groot belang dat jij deze beoordeling correct en zelfstandig kunt uitvoeren. In deze training leer je alles over budgettering, subsidiesoorten, beoordeling financiële structuur en financiële en economische (basis)begrippen.

Past deze beschrijving bij jouw werkzaamheden? Dan is deze training zeer interessant voor je.

Inschrijven