Hoe kan ik uitstel aanvragen?

Voor iedere opdracht wordt een inleverdatum bepaald. Dit is meestal drie weken na de laatste bijeenkomst. Het is mogelijk om uw opdracht twee keer kosteloos uit te stellen via e-Connect. Mocht u niet in staat zijn binnen de gestelde termijn uw plan in te leveren, dan kunt u via e-Connect tweemaal kosteloos uitstel aanvragen. De oorspronkelijke inleverdatum wordt dan verlengd met zes weken per uitstel. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen tot aan de inleverdatum van het plan. Indien u zelf geen uitstel aanvraagt, en het plan niet tijdig ingeleverd is, dan gaat automatisch de volgende uitsteltermijn van zes weken in. De nieuwe inleverdatum wordt direct zichtbaar op e-Connect. Het is niet mogelijk om uitstel aan te vragen voor de vragen en opdrachten ter voorbereiding op de lessen. Een derde uitstelaanvraag kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier (als download beschikbaar op e-Connect). Hiervoor worden altijd kosten in rekening gebracht.

Terug naar overzicht

Onze website maakt gebruik van cookies.

Accepteren