Inhoud modules Lerend Veranderen Subsidiebureau Amsterdam

Training 1: Financiële verantwoording 

Duur: 2 hele dagen
De gemeente Amsterdam verstrekt jaarlijks vele subsidies aan grote en kleine maatschappelijke instellingen. Dit kan oplopen van een klein bedrag aan de zangvereniging tot tonnen aan onderwijs- en welzijnsinstellingen. Een onderdeel van de subsidieverlening is de beoordeling door (beleids)medewerkers en behandelaars van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. Wilt u daarmee helemaal vertrouwd raken? Dan is deze training zeer interessant voor u.

Training 2: Juridische kaders subsidieverlening

Duur: 2 dagdelen
De subsidietitel 4.2 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan ingewikkeld en lastig zijn om te doorgronden. Dit heeft te maken met de gehanteerde systematiek, het gebruikte jargon en de complexe inhoud. Ook de verhouding van deze titel tot de eigen algemene en bijzondere subsidieregelingen binnen Amsterdam maken het er niet makkelijker op. De juridische kaders hebben gevolgen voor hoe de Amsterdamse Subsidieverordeningen eruit ziet en hoe concrete subsidiebeschikkingen op basis daarvan genomen moeten worden. Als u werkt met subsidies is deze training een absolute must.

Training 3: Introductie Subsidie

Duur: 3 dagdelen
Bestemd voor medewerkers die nieuw zijn op het terrein van subsidies. Als beleidsmedewerker of behandelaar. In deze bijeenkomsten leert u de belangrijkste begrippen van de stappen rondom subsidieverlening. We verkennen het subsidiebeleid van de gemeente Amsterdam, het proces rondom subsidieverlening, we leren de basis van de juridische regels en weten of het gaat om inkoop of subsidie.

Training 4: Subsidieverlening leren in teams 

Duur: 3 dagen, aanmelden per team of groep
Er bestaat behoefte aan kennis en kunde voor de subsdieverlening binnen de teams van behandelaars. In deze training behandelen we een mix van onderwerpen. We gaan vooral aan de de slag met vragen die leven in de praktijk. Waar lopen de behandelaars tegen aan? Waar is er strijdigheid van de ene regel met de andere of is beleid niet éénduidig. Onderzoek laat zien dat goed samenwerkende teams problemen kunnen oplossen waar de teamleden van datzelfde team individueel niet in slagen. Eén plus één is drie! Dat is de meerwaarde van teams.
Interesse? Laat je leidinggevende contact opnemen met Chantal Kuipers-Lindeman om data te plannen via 035-7604860 of amsterdam@bestuursacademie.nl

Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.
Door gebruik te maken van onze site gaat u akkoord met de functionele cookies, deze zorgen voor een goedwerkende site, en met de analytische cookies, hiermee kunnen we op basis van geanonimiseerde data onze diensten verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies voor advertentiedoeleinden. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.