Toelichting Master

Toelichting Master

Bestuursacademie Nederland werkt samen met NCOI University of Applied Sciences. De combinatie van Bestuursacademie Nederland, de opleider voor de overheid, met NCOI, de grootste Master­opleider voor werkend Nederland, biedt u de inhoudelijke en kwalitatieve opleidingen op ­Masterniveau die u zoekt. NCOI verzorgt diverse Master­opleidingen en zeer interessante nieuwe, korte programma’s op Masterniveau. De vele keuze­mogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maken een opleiding bij NCOI University of Applied Sciences bijzonder interessant.

Nederlandse taal 

De bijeenkomsten worden volledig in het Nederlands verzorgd. Communiceren in uw moedertaal scheelt u veel tijd en leidt tot betere discussies. Deze discussies krijgen daarmee de gewenste diepgang. In een aantal gevallen werken we met een Engelstalig boek, als er geen goed Nederlandstalig boek beschikbaar is. We voorzien het dan altijd van een Nederlandse studie­wijzer en aanvullende materialen, waardoor u het Engelse studiemateriaal op een prettige­ en efficiënte manier kunt bestuderen. Daarnaast ontmoet u tijdens uiterst inspirerende Masterclasses Nederlandse col­lega’s uit verschillende organisaties en overheden. 

Ontwikkelingsprogramma

NCOI verzorgt voor de Masteropleidingen een uniek ontwikkelingsprogramma. Hiermee ontwikkelt u uw persoonlijke en professionele kwaliteiten tot op Masterniveau. Bovendien bereidt u zich tijdens dit programma uitstekend voor op de integrale opdracht in fase 1 en op uw eindscriptie. Een ervaren en deskundige docent reikt u alle kennis en vaardig­heden aan die u nodig heeft om met succes praktijkgericht onderzoek uit te voeren en een scriptie te schrijven..

Flexibel studeren

U kunt de Masteropleidingen door heel Nederland volgen. U kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studie­mogelijkheden zijn wij beslist uniek in Nederland.

Dag- en zaterdagopleiding

U volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidings­dagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volgt u gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat u voldoende tijd heeft om uw eind­opdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine ­inhoudelijke workshops en diverse groeps­opdrachten. U brengt de dag op een actieve­ en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als u kiest voor de avondopleiding, dan bestaat uw ­studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heeft u elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat u voldoende tijd heeft om uw eindopdracht af te ronden.

Intensief

U heeft de unieke mogelijkheid om in een intensief programma uw volledige Masteropleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben­ gepland. In deze variant werkt u gelijktijdig aan 2 Masterclasses. Er zijn 2 mogelijkheden:

Avondopleiding met dagopleiding:
U volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en naast de dagopleiding volgt u elke week een avondbijeenkomst.
Dagopleiding met zaterdagopleiding:
U volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en u volgt eens in de 2 weken een bijeenkomst op zaterdag.

Thuisstudie

Thuisstudie biedt u de meeste flexibiliteit. U kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een zeer professionele docent. In extra coachingssessies werkt u aan uw persoonlijke vaardigheden.

Doorlooptijd

U ontvangt een ruim aanbod, zodat u uw Master­opleiding grotendeels zelf kunt inrichten. U kiest voor een Masterclass, Master­programma of direct voor een volwaardige Masteropleiding in diverse richtingen. De keuze is aan u. De nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar. Maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. NCOI University garandeert dat u zonder problemen 2 jaar kunt uitlopen. Duurt het langer, dan kan het zijn dat u, uiteraard in overleg, een Masterclass moet herhalen. Dit omdat de stof en daardoor de opzet van opleiding is veranderd. De modulaire opbouw kent als belangrijk voordeel dat u zonder problemen uw opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denkt u hier bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrière­switch.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft dan al eerder aangetoond dat u de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij uw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. U dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Wij rekenen voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Toelating Masteropleidingen

Er wordt veel waarde gehecht aan een zorgvuldige toelating. Er is ons alles aan gelegen om te voorkomen dat u enthousiast aan de opleiding begint, maar als gevolg van onvoldoende basiskennis of een tekort aan relevante werkervaring het plezier in de opleiding verliest of zelfs voortijdig uitvalt. Door ons gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat u minimaal een HBO- of ­academische opleiding heeft afgerond, aangevuld met ten minste 2 jaar relevante werkervaring. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bachelor­opleidingen die directe toelating geven voor de verschillende Masteropleidingen.

Voldoet u niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar bent u wel 21 jaar of ouder? Dan kunt u deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die u bij uw inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of u voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan maakt u een korte toets en wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of u een reële kans maakt de Master met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op uw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om u goed voor te bereiden op wat een Master van u vraagt. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u probleemloos uw erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen zodat u uitstekend voorbereid aan een volledige Master­opleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Kijk in het Toelatingsoverzicht voor de verschillende instroomprogramma’s. Onze opleidingsadviseurs vertellen u hier graag meer over.

Toelatingsoverzicht        

Master Social Work & Innovation (MSW) Directe toelating: HBO Bachelor met relevante werkervaring, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Management
Master Bestuurskunde Directe toelating: HBO Bachelor Economie/Management/Bedrijfskunde/Bestuurskunde, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): HBO Bestuurskunde
MBA voor Overheid en Non-profit Directe toelating: HBO Bachelor Economie/Management/Bedrijfskunde, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Bedrijfskunde
Master Management, Cultuur en Verandering (MCC) Directe toelating: HBO Bachelor met relevante werkervaring, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Management voor Overheid en Non-profit
Master Human Resources Management (MHRM) Directe toelating: HBO Bachelor met relevante werkervaring, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Human Resource Management
Master Bedrijfsrecht Directe toelating: HBO Bachelor Rechten/Sociaal Juridische Dienstverlening/MER, Instroomprogramma (voorbereidende opleiding): Post Bachelor Bedrijfsrecht