Krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Het aantal banen en vacatures stijgt, terwijl het aantal werklozen daalt. Ook voor de overheid is de uitdaging groot om voldoende medewerkers aan te blijven trekken. Uit de nieuwste kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in het openbaar bestuur er in het tweede kwartaal van 2018 2.000 banen bijgekomen zijn ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Sinds het vierde kwartaal van 2017 groeide ook het aantal openstaande vacatures in het openbaar bestuur: van 9.900 naar 11.800.

Gespannen arbeidsmarkt

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt volgens het CBS de spanning op de arbeidsmarkt toe. ‘Tegenover elke openstaande vacature staan gemiddeld 1,4 werklozen.’ De arbeidsmarkt is nu drie kwartalen gespannen. Een gespannen arbeidsmarkt betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod relatief laag.

Het vinden van geschikt personeel

Het is door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor overheidsorganisaties steeds moeilijker  om geschikt personeel te vinden voor openstaande vacatures. En dat zal als de economie nog verder groeit, alleen nog maar moeilijker worden. Ook ontwikkelingen als vergrijzing, globalisering en de benodigde energietransitie hebben grote gevolgen. Dit kan op (middel)lange termijn zorgen voor tekorten of juist overschotten op de arbeidsmarkt. Zaak dus om niet stil te zitten. 

Het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid

Om in te kunnen spelen op de continue veranderingen op de arbeidsmarkt is het belangrijk om te werken aan een proactief arbeidsmarktbeleid. Beleid dat gericht is op het aantrekken, opleiden en behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel. Bij Bestuursacademie Nederland hebben wij daarom de Post Bachelor Strategisch Arbeidsmarktbeleid ontwikkeld. In deze opleiding leert u organisatiebeleid in te richten dat goed inspeelt op de ontwikkelingen in de markt. Zo beschikt uw organisatie op het juiste moment over voldoende medewerkers met de juiste competenties. Meer weten? Bekijk de Post Bachelor Strategisch Arbeidsmarktbeleid.