Inkomensconsulent

Professioneel dienstverlenen binnen de sociale zekerheid

Brochure aanvragen

Direct inschrijven

035 - 7 604 850
Algemeen

U wilt zich verder ontwikkelen als een professional die mensen aan het werk helpt, de goede weg in de sociale zekerheid wijst en zorg biedt aan mensen die extra steun en maatschappelijke begeleiding nodig hebben. Dit vereist niet alleen een grondige basiskennis van de steeds veranderende wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, maar stelt ook hoge eisen aan uw communicatieve vaardigheden. U bent op zoek naar een opleiding die uw professionaliteit vergroot. Deze opleiding sluit bij deze ambitie aan.

Doelgroep

U bent werkzaam bij een sociale dienst, het UWV Werkbedrijf of een andere instantie in de sociale zekerheid en u staat in direct contact met uw klanten.

Doel en opzet

Na afloop van deze basisopleiding heeft u voldoende bagage meegekregen om uw klanten goed te kunnen helpen of door te verwijzen naar de juiste instantie. U beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving en heeft inzicht in de elementen van het recht op bijstand en de samenhang met andere rechtsgebieden. De opleiding bestaat uit 3 modules. De Participatiewet wordt in de basismodule behandeld en er is een verdiepingsmodule van de Participatiewet. Na het volgen van de module Voorliggende voorzieningen heeft u enige kennis van diverse wetten en regelgeving in de sociale zekerheid. Alle modules zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

Voorbereiding en studiebelasting

Afhankelijk van uw vooropleiding en werkervaring moet u rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 5-7 uur per dagbijeenkomst.

Vooropleiding

Voor deze opleiding gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Motivatie en interesse voor deze opleiding zijn minstens zo belangrijk. De opleiding wordt gegeven op MBO-niveau.

Vervolgadvies

Na deze opleiding kunt u doorstromen naar de opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening (JKSD).

Online leeromgeving

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig heeft voor uw studie, vindt u in onze online leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u communiceren met uw medecursisten en docent.

Studieprogramma

Programma

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Participatiewet, basis

(4 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding Participatiewet

 • Begripsbepaling

 • Kring van rechthebbenden

 • Aanvraag en verificatie

 • Vormen van bijstand

 • Algemene bijstand

 • Bijzondere bijstand

 • Individuele inkomenstoeslag, voorheen Langdurigheidstoeslag

 • Inkomen en vermogen

 • Re-integratie en participatie

 • Verplichtingen

 • Handhaving

 • Terugvordering, invordering en verhaal

 • Beschikking en rechtsbescherming

Participatiewet, verdieping

(2 dagbijeenkomsten)

 • Algemeen geaccepteerde arbeid

 • Middelenbegrip in de Participatiewet

 • Algemeen gemeentelijk beleid

 • Problematiek van de afstemming in de Participatiewet

 • Ontwikkelingen op het terrein van de leefeenheden

 • Terugvorderingsbeleid van de gemeente

 • Individuele inkomenstoeslag en de uitvoering van bijzondere bijstand

Voorliggende voorzieningen inkomensconsulent

(3 dagbijeenkomsten)

 • Voorliggende voorzieningen in relatie tot de Participatiewet

 • Inleiding arbeidsrecht

 • Ziektewet

 • Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

 • Wet arbeid en zorg

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten

 • Werkloosheidswet

 • Toeslagenwet

 • Algemene ouderdomswet en nabestaandenwet

 • Kinderbijslagwet en Kindgebonden budget

 • Studiefinanciering

 • Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

Diploma

U sluit de opleiding af met een eindopdracht. Heeft u het examen met goed gevolg afgesloten, dan ontvangt u het diploma 'Inkomensconsulent' van Bestuursacademie Nederland.

Lesplanning

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 6 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 9 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur. U kunt deze opleiding ook op afstand volgen op basis van e-Learning.

Let op: voor opleidingen en trainingen die bestaan uit meerdere modules zijn de data van de modules van het studiejaar 2016-2017 momenteel nog niet bekend, deze worden op een later moment gepubliceerd.

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.

Bij Bestuursacademie Nederland kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.

Bestuursacademie Nederland is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Donderdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Donderdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Donderdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2016 Dag Donderdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2016 E-learning N.v.t. E-learning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Dag Donderdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Dag Donderdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Dag Donderdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Dag Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 Dag Donderdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Februari 2017 E-learning N.v.t. E-learning
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 35,-
Cursusgeld: € 2.499,-
Studiemateriaal: € 150,-
Eindopdracht: € 295,-
Locatie- en arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.
U kunt deze opleiding ook in 2 termijnen betalen. Hiervoor wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Arrangementen

Volgt u bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag. Deze bestaan uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaalt u € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaalt u € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijgt u onbeperkt koffie en thee. Naast arrangementskosten worden voor alle opleidingen en trainingen ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. Voor enkele opleidingen en trainingen geldt een afwijkend tarief.

Diner en hotelovernachting

Voor een aantal cursussen wordt een diner en hotelovernachting voor u verzorgd. De kosten hiervoor zijn € 25,50,- (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. Het diner en de hotelovernachting maken een onlosmakelijk deel uit van de cursus die u volgt en worden door Bestuursacademie Nederland voor u geboekt. Mocht een diner en hotelovernachting van toepassing zijn dan staat dit bij de cursus vermeld.

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt Bestuursacademie Nederland de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. U betaalt meestal eenmalig € 15,- (excl. btw). Volgt u een vaardigheidstraining? Dan betaalt u eenmalig € 30,- (excl. btw) voor het studiemateriaal en eventueel extra kosten voor de aanvullende literatuur.

Btw

Alle genoemde kosten zijn exclusief btw. Voor alle opleidingen en trainingen brengen wij 21% btw in rekening. Dit geldt niet voor de opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO ­Bacheloropleidingen en de volledige Master­opleidingen. Deze wettelijk erkende opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Kan uw organisatie geen btw terugvorderen? Dan bieden wij de voordelige mogelijkheid uw opleiding of training vrij van btw te factureren. U betaalt dan het bedrag exclusief btw, plus 10% opslag. Dit is aanzienlijk minder dan het totaalbedrag inclusief btw.

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan hoeft u voor geen van de opleidingen en trainingen btw te betalen. Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. De 6% btw op diner en arrangementskosten is niet aftrekbaar. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Brochure aanvragen

Direct inschrijven