Inkomensconsulent

Professioneel dienstverlenen binnen de Sociale Zekerheid?

Cursuscode: OP\MSZIK

Brochure aanvragen

Direct inschrijven

Deze ontvangt u direct per mail

Duur: 8 dagen
Maximaal: 18 deelnemers
Te behalen: diploma

U wilt zich verder ontwikkelen als een professional die mensen aan het werk helpt, de goede weg in de sociale zekerheid wijst en zorg biedt aan mensen die extra steun en maatschappelijke begeleiding nodig hebben. Dit vereist niet alleen een grondige basiskennis van de steeds veranderende wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, maar stelt hoge eisen aan uw communicatieve vaardigheden. U bent op zoek naar een basisopleiding die uw professionaliteit vergroot.

Resultaat

Na afloop van deze basisopleiding heeft u voldoende bagage meegekregen om uw klanten goed te kunnen helpen of door te verwijzen naar de juiste instantie. U beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving en heeft inzicht in de elementen van het recht op bijstand en de samenhang met andere rechtsgebieden.

Voor mij?

U bent werkzaam bij een Sociale Dienst, het UWV Werkbedrijf of een andere instantie in de sociale zekerheid en u staat in direct contact met uw klanten. U bent junior klantmanager. Deze opleiding is op Mbo-niveau.

Opzet

Alle modulen zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen. U kunt er dus ook voor kiezen één of enkele modulen uit deze opleiding te volgen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat uit boeken en uit digitaal lesmateriaal (Powerpointpresentaties, opdrachten en syllabi). De boeken worden op de eerste lesdag uitgereikt en syllabi worden digitaal beschikbaar gesteld via de online leeromgeving Mijn Academie.

Programma

De opleiding bestaat uit drie modulen. De Participatiewet wordt in de basismodule behandeld en er is een verdiepingsmodule van de Participatiewet. Na het volgen van de module Voorliggende voorzieningen heeft u enige kennis van diverse wetten en regelgeving in de sociale zekerheid. Naast de contacturen moet rekening gehouden worden met ongeveer 10 uur aan zelfstudie.

De volgende modulen staan op het programma:

Participatiewet, basis

 • Inleiding participatiewet
 • Begripsbepaling
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag en verificatie
 • Vormen van bijstand
 • Algemene bijstand
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag, voorheen Langdurigheidstoeslag
 • Inkomen en vermogen
 • Re-integratie en Participatie
 • Verplichtingen
 • Handhaving
 • Terugvordering, invordering en verhaal
 • Beschikking en rechtsbescherming

Participatiewet, verdieping
In deze interactieve module is veel aandacht voor praktijksituaties en de ontwikkelingen in de jurisprudentie.

 • Algemeen geaccepteerde arbeid
 • Middelenbegrip in de Participatiewet
 • Algemeen gemeentelijk beleid
 • Problematiek van de afstemming in de Participatiewet
 • Ontwikkelingen op het terrein van de leefeenheden
 • Terugvorderingsbeleid van de gemeente
 • Individuele inkomenstoeslag en de uitvoering van bijzondere bijstand

Voorliggende voorzieningen

 • Voorliggende voorzieningen in relatie tot de Participatiewet

  • Inleiding Arbeidsrecht
  • Inleiding Sociale Zekerheid
 • Ziektewet

  • Wet arbeid en zorg
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  • Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 • Werkloosheidswet
 • Toeslagenwet
 • Algemene Ouderdomswet en Nabestaandenwet
 • Kinderbijslagwet en Kindgebonden budget
 • Studiefinanciering
 • Zorgverzekeringswet en algemene wet bijzondere ziektekosten
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Examen, diploma, certificaat

Heeft u het examen met goed gevolg afgesloten, dan ontvangt u het diploma Inkomensconsulent - Medewerker Sociale Zekerheid (voorheen MSZK en daarvoor BO-GSD). Na deze opleiding kunt u doorstromen naar de opleiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening (JKSD).

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.

Bij Bestuursacademie Nederland kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.

Bestuursacademie Nederland is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.

3 mogelijkheden

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

22-09-2015 Dag Dinsdag Eindhoven

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

24-09-2015 Dag Donderdag Amsterdam

Startdatum

Variant

Dag

Locatie

24-09-2015 Dag Donderdag Zwolle

Investering

Opleiding / training: € 2.495,-
Kosten studiemateriaal: € 190,-
Arrangementskosten: € 450,-
Examengeld: € 160,- 

Exclusief €35,- inschrijfgeld

Het merendeel van onze opleidingen bestaat uit dagopleidingen. Een dagarrangement bestaat, naast het gebruik van de zaal met alle faciliteiten, uit koffie/thee en een lunch. Voor een dagarrangement rekenen wij € 50 per persoon/per dag.
In sommige opleidingen komt het voor dat twee aaneengesloten trainingsdagen in het programma zijn opgenomen. Bij aaneengesloten trainingsdagen met een avondprogramma, dineert en overnacht u in het hotel waar de opleiding plaatsvindt.
Voor deze arrangementkosten rekenen wij € 239 per 32-uursarrangement. Deze kosten zijn exclusief 6% btw. Persoonlijke bestedingen, zoals consumpties buiten het standaard horeca-arrangement, telefoon of internetkosten, dient u zelf rechtstreeks met het hotel af te rekenen.

Uiteraard staat het u vrij te kiezen voor een arrangement zonder overnachting. In dat geval verlenen wij € 75 korting op de arrangementskosten. Houdt u er echter wel rekening mee dat u in de meeste gevallen weer vroeg aanwezig dient te zijn. Daarnaast geeft een overnachting ter plaatse meer mogelijkheden tot netwerken en het uitwisselen van ervaringen met uw medecursisten.

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u gebruikmaakt van de overnachting.

Brochure aanvragen

Direct inschrijven

Deze ontvangt u direct per mail