ALO Adviseur Lokale Overheid Basis

Leg een brede basis voor een stevig adviseurschap voor de lokale overheid

Brochure aanvragen

Direct inschrijven

035 - 7 604 850
Algemeen

Als beleidsfunctionaris bent u niet alleen kennishouder. Er wordt van u verwacht dat u ook beleidskundig adviesvaardig bent. Dat betekent dat u naast uw rol als ‘expert’ op uw vakgebied, ook in staat bent beleid te maken volgens de routes van de beleidstheorie. Bovendien moet u adequaat ­antwoord kunnen geven op vraagstukken die het bestuur en andere opdrachtgevers u voorleggen. Deze opleiding sluit optimaal aan op de functie-eisen, het kennisniveau en de competenties waarover beleidsmedewerkers of -adviseurs moeten beschikken. De opleiding kan bovendien mogelijk vrijstelling opleveren in de HBO Bachelor Bestuurskunde, specialisatie Lokale overheid. Wij bieden deze opleiding aan in samenwerking met de Bestuursacademie van Hogeschool NCOI.

Doelgroep

U bent (beginnend) beleidsadviseur of -medewerker binnen de lokale overheid en beschikt over enige ervaring volgens het beroepsprofiel.

Doel en opzet

Na afloop van deze opleiding weet u hoe de decentrale overheid werkt, waar zij mee te maken krijgt en hoe de ambtelijke en politieke verhoudingen liggen. Hierdoor kunt u flexibel inspelen op veranderende wet- en regelgeving en andere vormen van dienstverlening. U kunt de opgedane kennis toepassen binnen de ­lokale overheid en integraal en interactief beleid in de praktijk maken en toepassen. Daarnaast heeft u zowel inhoudelijke als proces­matige kennis en vaardigheden opgedaan over diverse beleidsterreinen en u weet welke plaats lokale overheden tegenover burgers innemen. Daardoor kunt u op diverse (lokale) beleidsterreinen als professionele beleids­medewerker optreden.

Na het volgen van deze opleiding kunt u ervoor kiezen om u verder te specialiseren. Denkt u bijvoorbeeld aan de opleidingen Adviseur Juridisch voor de Overheid, HBO Bedrijfsvoering of Adviseur Sociaal Domein of Omgeving.

Vooropleiding

Uw vooropleiding ligt op HAVO- of MBO-niveau. Werkervaring kan een lager opleidings­niveau compenseren.

Voorbereiding en studiebelasting

Afhankelijk van uw vooropleiding en werk­ervaring moet u rekening houden met een ­studiebelasting van ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst van 3 uur.

Vrijstellingen

Deze praktijkgerichte opleiding maakt deel uit van een volledige Bacheloropleiding en levert in principe officiële HBO-studiepunten op. U kunt deze opleiding dan ook mogelijk inbrengen als vrijstelling in een volledige Bachelor. Kijk op Toelichting HBO Bachelor voor de voorwaarden.

Online leeromgeving

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig heeft voor uw studie, vindt u in onze online leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u communiceren met uw medecursisten en docent.

Studieprogramma

Programma

Fase 1 Overheid en omgeving

(8 bijeenkomsten)

 • Openbaar bestuur en overheid
 • Omgevingsbenaderingen
 • Partijen in het beleidsproces
 • Omgevingsmanagement
 • Maatschappelijke vraagstukken
 • Burgerparticipatie

Privaatrecht en bestuursrecht

(8 bijeenkomsten)

 • Bestuursrecht en privaatrecht
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Relevante begrippen en kaders
 • Bezwaar en beroep: praktijk en ­juris­prudentie
 • Handhaving
 • Europees bestuursrecht
 • Systeem van privaatrecht
 • Onrechtmatige daad en aansprakelijkheid
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Beleidsontwikkeling

(8 bijeenkomsten)

 • Overheidssturing en rollen in het beleidsproces
 • Verkenning van beleidsterreinen en ­-omgeving
 • Fases in beleid
 • Toepassen van de beleidscyclus
 • Procesgericht denken en werken
 • Beleidsmatig handelen
 • Uitvoerbaarheid van beleid
 • Haalbaarheid van het beleid beoordelen

Professionele vaardigheden beleidsmedewerker

(8 bijeenkomsten)

 • Inlevingsvermogen
 • Helder communiceren
 • Proactief handelen
 • Handelingsruimte van beïnvloeden
 • Draagvlak en perceptie
 • Gedragspatronen en macht
 • Grip op invloed

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt fase 1 af met een eindopdracht, waarin u op een praktijkgerichte manier met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. In de eindopdracht komen alle aspecten van het programma terug. Gedurende het programma wordt u zorgvuldig voorbereid op de eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze praktijkgerichte opdracht met goed gevolg af te ronden.

Fase 2 Lokaal bestuur

(8 bijeenkomsten)

 • Inrichting van de Nederlandse staat
 • Scheiding van machten
 • Lokale overheid
 • Verantwoording en bevoegdheid
 • Politiek en omgeving van openbaar bestuur
 • Politiek-ambtelijke verhoudingen

Gemeenterecht

(8 bijeenkomsten)

 • Inleiding en achtergronden van de Gemeentewet
 • Gemeentelijke bestuursstructuur
 • Taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen
 • Delegatie en mandaat
 • Toezicht en verantwoording (governance)
 • Financiële middelen
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Openbaarheid bestuur

Diploma

De modules Privaatrecht en bestuursrecht en Gemeenterecht worden afgerond met een praktijkgericht schriftelijk examen, de module Professionele vaardigheden beleidsmede­werker wordt afgerond met een mondeling examen. De overige modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Daarnaast werkt u aan een eindopdracht. Wanneer u voor alle onderdelen een voldoende heeft behaald, ontvangt u het diploma ‘ALO Adviseur Lokale Overheid Basis’ van de Bestuursacademie van Hogeschool NCOI.

U kunt het programma combineren met ons unieke praktijkprogramma. Daarin past u wat u leert toe in de praktijk. Als u dit praktijkprogramma en de overige onderdelen van de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvangt u een officieel propedeutisch getuigschrift. zie Toelichting HBO Bachelor voor meer informatie.

Lesplanning

Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 2 jaar. De opleiding wordt in zowel een dag- als een avondvariant aan­geboden. De dagopleiding heeft 24 bijeen­komsten van 10.00 uur tot 16.00 uur en 2 bijeenkomsten van 3 uur. De avondopleiding heeft 50 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-Learning.

Let op: voor opleidingen en trainingen die bestaan uit meerdere modules zijn de data van de modules van het studiejaar 2016-2017 momenteel nog niet bekend, deze worden op een later moment gepubliceerd.
 
Alle velden met een * moeten verplicht ingevuld worden

Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Cursusgeld: € 4.990,-
Studiemateriaal: € 850,-
Examenkosten: € 195 (per module)
                          € 260,- (mondeling)
                          € 275,- (eindopdracht)
U kunt deze opleiding ook in 8 termijnen betalen. Hiervoor word een opslag van 8% in rekening gebracht.

Arrangementen

Volgt u bij ons een opleiding of training? Dan zorgen wij voor eten en drinken. We hebben dagarrangementen voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag. Deze bestaan uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor dit arrangement betaalt u € 25,- (excl. btw) per keer. Voor de avondopleidingen betaalt u € 5,50 (excl. btw) per keer. Hiervoor krijgt u onbeperkt koffie en thee. Naast arrangementskosten worden voor alle opleidingen en trainingen ook kosten voor zaalhuur in rekening gebracht. De zaalhuur bedraagt € 29,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 10,- (excl. btw) per keer. Voor enkele opleidingen en trainingen geldt een afwijkend tarief.

Diner en hotelovernachting

Voor een aantal cursussen wordt een diner en hotelovernachting voor u verzorgd. De kosten hiervoor zijn € 25,50,- (excl. btw) voor het diner en € 100,- (excl. btw) voor de hotelovernachting. Het diner en de hotelovernachting maken een onlosmakelijk deel uit van de cursus die u volgt en worden door Bestuursacademie Nederland voor u geboekt. Mocht een diner en hotelovernachting van toepassing zijn dan staat dit bij de cursus vermeld.

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt Bestuursacademie Nederland de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. U betaalt meestal eenmalig € 15,- (excl. btw). Volgt u een vaardigheidstraining? Dan betaalt u eenmalig € 30,- (excl. btw) voor het studiemateriaal en eventueel extra kosten voor de aanvullende literatuur.

Btw

Alle genoemde kosten zijn exclusief btw. Voor alle opleidingen en trainingen brengen wij 21% btw in rekening. Dit geldt niet voor de opleidingen op MBO-niveau 2, 3, 4, de volledige HBO ­Bacheloropleidingen en de volledige Master­opleidingen. Deze wettelijk erkende opleidingen zijn vrijgesteld van btw. Kan uw organisatie geen btw terugvorderen? Dan bieden wij de voordelige mogelijkheid uw opleiding of training vrij van btw te factureren. U betaalt dan het bedrag exclusief btw, plus 10% opslag. Dit is aanzienlijk minder dan het totaalbedrag inclusief btw.

Bent u particulier en betaalt u uw opleiding zelf? Dan hoeft u voor geen van de opleidingen en trainingen btw te betalen. Op de kosten voor studiemateriaal, hand-outs, syllabi, reprorechten en arrangementskosten brengen wij altijd 6% btw in rekening. De 6% btw op diner en arrangementskosten is niet aftrekbaar. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Brochure aanvragen

Direct inschrijven