Login
Wachtwoord
 
   
Login e-learningVolgt u alleen een e-learingmodule (die geen deel uitmaakt van een  volledige opleiding),
log dan in op Mijn E-learning Academie >.
Sluit venster

Gemeente Boarnsterhim zet EVC-trajecten in

10-07-2012

Op woensdag 9 mei jl. is het eerste Ervaringscertificaat uitgereikt aan Jan Brouwer, medewerker van de gemeente Boarnsterhim. De uitreiking stond in het kader van het met succes doorlopen EVC-traject.

Door middel van de methode van EVC, het Erkennen van Verworven Competenties, wordt de werkervaring gewaardeerd op niveau. Via de opbouw van een portfolio wordt de  werkervaring langs een opleidingsmeetlat gelegd om zo de afstand te bepalen tot dit opleidingsniveau. Dit inzicht landt in een persoonlijke rapportage, het feitelijke Ervaringscertificaat. Dit instrument, maar ook het Ervaringsprofiel (EVP) kan kostenneutraal door uw gemeente worden ingezet, mede door een subsidiemaatregel vanuit het A&O fonds Gemeenten.

In het geval van Jan Brouwer is voor het eerst in Nederland de branchestandaard  Adviseur Lokale Overheid (ALO) ingezet. Libereaux is als enige in Nederland hiervoor erkend en heeft Jan Brouwer hierin dan ook begeleid. Jan Brouwer heeft zijn EVC ingezet om enerzijds zijn niveau aan te tonen ter voorbereiding op de herindeling van zijn gemeente, maar anderzijds ook om zich bewust te worden van zijn ontwikkel potentieel.
Het proces van EVC heeft deze bewustwording in gang gezet (mobiliteit/employability), hetgeen hij ook aangegeven heeft tijdens de uitreiking.

De uitkomst van het EVC-traject wordt neergelegd in een persoonlijke rapportage waarin naast zijn loopbaandoel, de afstand tot de opleidingsstandaard ALO wordt beoordeeld. Deze rapportage kan Jan Brouwer aanbieden aan de Bestuursacademie Nederland voor een advies voor vrijstelling op de standaard. Hiermee krijgt hij (en zijn organisatie) inzichtelijk wat hij nog moet doen om het gekozen niveau te halen. De Bestuursacademie heeft haar opleidingsaanbod modulair ingericht waardoor een vrijstellingadvies via EVC optimaal ingezet kan worden. Dit bevordert de leerbereidheid van medewerkers, stimuleert medewerkers zich te ontwikkelen (employability). De gemeentelijke organisaties kunnen hierdoor invulling geven aan hun mobiliteitsplannen, loopbaan- en ontwikkeltrajecten van medewerkers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto van de uitreiking met ziet u v.l.n.r.:
Burgemeester van Boarnsterhim, de heer T. Baas, mevrouw Coby de Jong, projectmanager Werken in Friesland, de heer Jan Brouwer (medewerker bij de gemeente en ontvanger van het Ervaringscertificaat voor de ALO), mevrouw Gea van der Heide (medewerkster bij de gemeente en ontvanger van het Ervaringscertificaat voor managementassistent) en de heer R. Steenkamp (directeur Libereaux, EVC-aanbieder).

Meer informatie?
Het Ervaringscertificaat, maar ook het Ervaringsprofiel (EVP) kan kostenneutraal door uw gemeente worden ingezet, mede door een subsidiemaatregel vanuit het A&O fonds Gemeenten.

Nieuwsgierig geworden? Meer informatie krijgt u van Saskia Schouten via telefoon 06 21 23 48 81 of e-mail s.schouten@bestuursacademie.nl.

Wilt u meer informatie of achtergrondinformatie over de EVC-trajecten in gemeente Boarnsterhim? Kijkt u dan op www.libereaux.nl/werkeninfriesland.

< terug