Organisatie­ontwikkeling

We helpen organisaties bij het inrichten van de regiefunctie, bij de uitdagingen rondom decentralisatie en bij tal van andere vraagstukken binnen het openbaar bestuur.

Bel ons voor advies op maat

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo. > lees verder

Transitie Jeugdzorg

De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg wordt bij gemeenten neergelegd, evenals de zorg voor jeugd vanuit de AWBZ. Bovendien komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. > lees verder

Participatiewet

De Participatiewet heeft een grote impact op gemeenten.  Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen als het gaat om de implementatie van deze wet? > lees verder

Laatste nieuws

Geen nieuws beschikbaar